Viltkamera fanget storbukken
Viltkamera fanget storbukken

Der storbukken brøler

I Aure kommune på Nordmøre ligger grenda Todal vakkert til langs Vinjefjorden. Her ligger et meget stort og variert terreng for hjortejakt. 

Terrenget har en stor og sunn hjortestamme med årlig kvote på 50 dyr. Terrenget har vært skånsomt forvaltet sammenhengende de siste 35-40 år.

Landskapet her byr på unike kvaliteter for "naturlig" hjortejakt. Her kan du drive snikjakt og posteringsjakt i skogen og på fjellet.

Jegerne kaller det ganske enkelt 

"Hjorteriket"


Vi har inngått avtale med et meget kompetent jaktlag som skal forvalte storviltjakta i Todalen videre for sesongene 2024 til 2026.