Hjorteriket kort fortalt

Sammenhengende jaktområde på 47 000 mål – total kvote på 50 dyr. 

  • Fantastisk topografi ideell for «naturlig» jakt i skogen og på fjellet

  • Stor bestand av voksen bukk – unike forhold for bukkejakt

Jakt i Todal

Hjortejakta i Todalen foregår utelukkende som snik- og posteringsjakt. Utøvelse av denne skånsomme jaktformen med relativt få jegere over mange år, kombinert med relativt små inngrep i utmark, har medført unike forhold for «naturlig» hjortejakt. Hjorten er spredt i hele terrenget, både høyt og lavt, og trekker ikke ned før det kommer betydelig med snø. Det foregår brunst på mange steder i terrenget med gode forhold for lokkejakt. Det legges også til rette for jakt i tilknytning til innmarka, og her er det gode muligheter for å felle dyr. Det unike med Todalen er imidlertid de svært gode forholdene for jakt i skogen og på fjellet.

Snik- og posteringsjakt kan være krevende fysisk, og ikke minst utfordres jegerens jaktferdigheter. Men lite slår den følelsen man får når man har overlistet hjorten på dens egne premisser. Med en meget god bestand og god spredning av hjort i terrenget, vil det by seg muligheter for den som prøver.

Bestanden i Todalen er forvaltet med formål å få frem en sunn og god stamme med en betydelig andel voksen bukk. Unge sterke bukker får leve til de blir gamle. Det tas kun ut et begrenset antall store bukker hvert år, noe som sikrer fremtidig kvalitet på bestanden og på jakten. Dette stiller også krav til jegerne som jakter i terrenget. Vi godtar kun ansvarsfulle jegere som forholder seg til reglene i jaktvaldet. Jakten i Todalen foregår som sagt utelukkende som snik- og posteringsjakt. Drev og jakt med løs hund er ikke tillatt.

Deler av Todalen har et krevende terreng. De store bukkene vet å utnytte dette til sin fordel. De største bukkene finner man på de mest utilgjengelige stedene. I brunsten blir de imidlertid mer mobile og sjansene byr seg i store deler av terrenget.

Det er ikke mye i norsk natur som kan måle seg med å være i nærkontakt med en brunstig voksen bukk ute i terrenget. Dette er dessverre en opplevelse ikke mange jegere får oppleve i løpet av et jegerliv, da valdstruktur og avskytning de fleste steder ikke ligger til rette for å få frem store bukker. Todalen er imidlertid et sted som har den topografien og avskytning som kreves. I Todalen finnes muligheten til å jakte på virkelig store bukker.

Med ATV ned til Ervika
Med ATV ned til Ervika