Jakta endrer karakter gjennom høsten

Jakta starter 1. september og varer til jul.

Septemberjakt

Jakta i september frem til og med uke 39 er en allsidig jakt med gode muligheter for å felle dyr. I denne perioden jakter man gjerne på kolle, kalv og ungdyr. Men det faller ofte en eller flere store bukker også i denne perioden. Jakta foregår i hele terrenget, helt opp på fjelltoppene. Det er i denne perioden at man får best uttelling i de faste postene nede i bygda og innover dalen.

Bukkejakt

Bukkejakta starter i uke 39 og strekker seg normalt fire uker fremover, tom uke 42. I denne perioden er det brunst i terrenget og jakta skifter karakter. Det er mer urolig aktivitet i terrenget og bukkene er mye mer mobile. Det er hektisk aktivitet rundt brunstområdene. I denne perioden er det betydelig større sjanse for å høre, se og felle bukk. Men det er fortsatt ikke enkelt. Det kreves kløkt og jaktferdigheter for å legge ned en voksen bukk.

November/desemberjakt

Etter at perioden med bukkejakt er over, er det fortsatt nesten to fulle måneder med jakt igjen. Mot midten av november har løvet falt og forholdene begynner å igjen normalisere seg i skogen. I denne perioden kan det være flotte forhold for hjortejakt. Erfaringsvis er det noe vanskeligere å felle dyr rett etter brunsten. Dyra er roligere, og de står høyere i terrenget hvor sola fortsatt tar. Der er det vanskeligere å snike seg innpå. Været har også større betydning for utfallet i denne perioden.

Helt på slutten av sesongen, i månedsskifte november/desember, har det normalt kommet snø, og dyra står tettere på bygda. Samtidig kan nysnø gi muligheter for å spore dyr.

Kveldshimmel sett fra innmarka i Liastua
Kveldshimmel sett fra innmarka i Liastua