Terrenget

Todal ligger i Aure kommune i Møre- og Romsdal, i enden av fylkesvei 6186, på nordsida av Vinjefjorden. Selve Todalsdalen ligger vendt syd/vest-nord/øst med gode solforhold. 

Todalen ligger et godt stykke inn i landet, skjermet med fjell på alle kanter. Men været kan ta godt også her. Terrenget går helt øst til fylkesgrensa mot Trøndelag.

Utmarka inne i Todalen har i nyere tid blitt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Dette, sammen med et rikt dyre- og særegent planteliv, gjorde at store deler av liene på nordsida av dalen ble vernet og inngår i Todalsdalen naturreservat. Todalselva er også vernet mot inngrep. For jakta er dette veldig positivt. Naturen forblir autentisk. Det setter heller ingen vesentlige begrensninger for jakta. Jegere skal som kjent opptre varsomt i naturen, og da ekstra varsomt i naturreservatet.

Det går bilveg oppover dalen på begge sider av elva. På sørsida er det flere traktorveger oppover liene. Det er også mulig å nå oppsida av terrenget mot Vinjefjorden ved å kjøre med ATV over fjellet. Men liene langs Vinjefjorden og liene på nordsida er bratte.  

Nordsida

Terrenget starter i fjæra rett sør for nabovaldet i Ervika og dekker fjellkjeden som ligger på nordsida av Todalsdalen helt inn til fylkesgrensa. Her står hjorten høyt store deler av året, helt til det kommer et betydelig snøfall. Terrenget strekker seg her i en lengde på over 12 km. Nordsida preges av en bratt li opp fra dalen for så å flate ut i flott høyfjellsterreng i overgangen mellom skog og høyfjell.

Utsikt fra Kvalkjeften på Nordsida i terrenget
Utsikt fra Kvalkjeften på Nordsida i terrenget

Oppover dalen

I midten av terrenget ligger grenda Todal og dalen østover mot Todalssetra og fylkesgrensa. Fra grenda til fylkesgrensa er det ca 9 km med jaktbart terreng.

I dette området finner man posteringsjakt på innmark i bygda og innover dalen, og gode forhold for snikjakt i dalbotnen og innover fra Todalssetra mot fylkesgrensa. Hovedvekten av de faste ferdigbygde postene ligger tilknyttet innmark i bygda eller dalbotnen innover dalen. De fleste med enkel tilkomst. Her er det gode muligheter til å felle dyr, både i, og utenfor, brunsten. 

Utsikt fra jakttårnet på Bæljemyra
Utsikt fra jakttårnet på Bæljemyra

Sørsida

Den søndre delen av terrenget går fra Todalsdalen sørover opp på "Innerfjella" til ca 400 moh og ned igjen mot Vinjefjorden. Terrenget strekker seg østover fra bygda helt til fylkesgrensa. Sørsida er mer avrundet og fysisk lettere å jakte enn nordsida. Mens man på nordsida har relativ få muligheter til å komme seg opp i terrenget, har man her tilgang i hele terrengets lengde. Fra dalen og opp på fjellet er det normalt mye dyr, og det er svært gode forhold for jakt gjennom hele sesongen.

Fra toppen og ned mot den veiløse Vinjefjorden er det svært bratt og vanskelig å jakte. I tillegg, er det svært arbeidskrevende å få ut dyr herfra. Dette området har imidlertid en god bestand og store bukker. Siden dette området aldri ser et menneske utenom en og annen jeger, har det i dette området vært praktisert begrenset og skånsom jakt i brunsten. 

Utsikt mot Ringstad på Sørsida av terrenget
Utsikt mot Ringstad på Sørsida av terrenget